Back

Happy Vishu

🌻🌾🌻🌾🌻🌾🌻🌾

✨പൊന്നിൻ കിനാവുകൾ
✨കണി കണ്ടുണരുവാൻ
✨വീണ്ടുമൊരു
വിഷുപുലരി കൂടി…

🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌻

എല്ലാവർക്കും ടീം SATM-ത്തിന്റെ
നന്മ നിറഞ്ഞ,
ഹൃദയം നിറഞ്ഞ,
സമ്പൽസമൃദ്ധമായ, വിഷു ആശംസകൾ !🙏🏻
🌼💛🌼💛🌼💛🌼

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *